Kopplingar till läroplanen för Mecka, åk 1–3

Kopplingar till läroplanen (LGR 11) och skolprogrammet Mecka med ljud för årskurs 1–3 i grundskolan i ämnena teknik och fysik.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera ljudtekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med ljudteknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika tekniklösningar för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar som utnyttjar komponenter och konstruktioner för att åstadkomma ljud, ex högtalaren.
 • Hur elektronik, material och form samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala kring ljudteknik.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället baserat på ljud och ljudteknik. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur ljudtekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika lösningar där ljudteknik används.

Fysik

Förmågor

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ljud.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället kopplat till ljud.

Centralt innehåll

 • Människans upplevelser av ljud.
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras efter egenskapernas utseende, magnetism och ledningsförmåga.
 • Vilka material olika vardagliga föremål, som t ex högtalare, är tillverkade av.
 • Enkla fältstudier och observationer.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Senast uppdaterad 7 december 2021.