Kopplingar till läroplanen för Kraft och rörelse, åk 7-9

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7 – 9 i ämnet teknik för skolprogrammet Kraft och rörelse.

Tillbaka till skolprogramman

Förmågor som tränas i detta skolprogram

 • Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.
 • Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av elektronik.
 • Dokumentation med begrepp och fysiska modeller.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, exempelvis vattensystem.
 • Några delar av systemet och hur de samverkar.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och prova och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med modeller och muntliga rapporter där intentionen i arbetet är synliggjort.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Senast uppdaterad 7 december 2021.