Kopplingar till läroplanen för Hållfasthet och konstruktion

Kopplingar till läroplanen för årskurs 4 – 6 i ämnena fysik och teknik för skolprogrammet Hållfasthet och konstruktion.

Tillbaka till skolprogrammet

Kopplingar till läroplanen för Hållfasthet och konstruktion, åk 1- 3

Teknik

Förmågor

 • I skolprogrammen får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik

Kopplingar till läroplanen för Hållfasthet och konstruktion, åk 4-6

Teknik

Förmågor

 • I skolprogrammen får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Kopplingar till läroplanen för Hållfasthet och konstruktion, åk 7-9

Teknik

Förmågor

 • I skolprogrammen får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

Centralt innehåll

 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion.
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Material som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Kunskapskrav

 • Eleven medverkar också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och bidrar till resonemang om hur de är uppbyggd
 • Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Senast uppdaterad 25 juli 2023.