Kopplingar till läroplanen för Hacka, åk 1–3

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 1 – 3 i ämnet teknik för skolprogrammet Hacka – programmera sensorer.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

  • Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
  • Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll

  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om sensorteknik och programmering.
  • Undersökande av hur några vardagliga sensor- och programmeringsstyrda system är uppbyggda och fungerar, t ex inbrottslarm och gatubelysning.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkel sensorteknik.
  • Dokumentation i form av enkla skisser och fysiska modeller.
  • Några sensor- och programmeringslösningar i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Senast uppdaterad 21 november 2016.