No description found for the image teknik-och-etik-1900x600

Digital lektion – Teknik och etik

Tidsåtgång: ca 60 minuter. Målgrupp åk. 7–9 och gymnasiet

Med materialet Digital lektion får du uppleva museets utställningar hemifrån eller i ert klassrum – ni kan arbeta själva eller tillsammans.

Lektionen innehåller en kort visning i vår utställning Hyper Human. Den handlar om teknik och etik och lyfter utmaningar och möjligheter som teknikutvecklingen ställer oss inför. Lektionen innehåller övningar med etiska dilemman.  Det är en tvärvetenskaplig lektion som tänjer mellan teknik, filosofi, naturvetenskap och svenska.

Till dig som är lärare: Innan ni börjar lektionen, ange till dina elever hur du vill att de redovisar övningar, frågor och uppgifter.

Introduktion (10–15 min)

Starta med att beskriva ett hypotetiskt framtidsscenario (läraren bestämmer om du ska svara i skrift eller muntligt):

 • Hur teknisk tror du att framtiden är? Kommer vi ha teknik i våra kroppar? Kommer vi kunna använda teknik för att leva längre? Kommer datorer och robotar ersätta sådant som människan gör idag?

Diskutera med en kompis eller i helklass:

 • Hur långt fram är denna framtid? Om 5 år, 10 år, 30 år eller ännu längre?
 • Är det rimligt eller orimligt att framtiden ser ut så?

Titta på filmen “Digital visning i Hyper Human” (6 min)

Övning: Värderingslinjen (20–30 min)

Syftet med den här övningen är att du ska få öva dig i att fundera på frågor som saknar givna svar. Du får möjlighet att tänka efter, ta ställning och sedan motivera dina ståndpunkter samt att lyssna på andra! Övningen låter er analysera och motivera för eller emot olika etiska dilemman om naturvetenskapliga och tekniska framsteg.

För dig som är lärare: Ladda ner PDF:en och dela med dina elever.

Övningen går till enligt följande:

 1. Läraren har valt en plats där klassen kan ställa sig på rad, till exempel i korridoren. Läraren visar också vilken ända på linjen som betyder ‘JA DEFINITIVT’ och vilken ända på linjen som betyder ‘NEJ DEFINIIVT INTE’.
 2. Läraren läser upp ett etiskt dilemma i taget. Nu ska du fundera över hur du ställer dig till frågan och därefter ställa dig någonstans på linjen – antingen på ‘JA DEFINITIVT’, ‘NEJ DEFINIIVT INTE’ eller någonstans däremellan beroende hur du ställer dig i frågan.
 3. Läraren ber därefter några i klassen motivera varför de ställt sig just där på linjen.
 4. Upprepa med flera etiska dilemman.

Tips till dig som lärare som jobbar med distansundervisning!

Håll övningen på videolänk. Istället för att stå på rad använder ni skyltar. Låt eleverna numrera sex pappersark från 1–6 (be de skriva stort). 1 betyder ‘NEJ DEFINIIVT INTE och 6 betyder ‘JA DEFINITIVT. Siffran 2, 3 och 5 betyder att man har en åsikt däremellan. Läraren ber därefter några i klassen motivera varför de valt just den siffran.

Fördjupning: Gestalta framtiden

Denna fördjupning kan anpassas till en eller många lektioner samt för att passa olika årskurser.  Fördjupningen ‘Gestalta framtiden’ passar även som fritidsaktivitet. 

Jobba individuellt eller i mindre grupper. Gör en teckning, en dikt, en teaterscen eller en novell som utspelar sig i framtiden, året är 2070.

Visa upp era verk för varandra.

Efter att ha tagit del av varandras verk. Diskutera tillsammans i klassen:

 • Hur ser er klass på framtiden?
 • Är ni optimistiska eller pessimistiska? Varför då?

Fördjupning: Debattartikel eller argumenterande tal

3–6 lektioner och hemuppgift. Målgrupp: åk. 7–9 och Gymnasiet. 

Syftet med att skriva en debattartikel eller hålla ett argumenterande tal är att du tränas i att redovisa kunskaper i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

För dig som är lärare: I fördjupningen är det fördelaktigt att samarbeta med läraren i svenska. Antalet lektioner som behövs avgörs av elevernas vana att argumentera i tal/skrift. Inled med att presentera genren argumenterande text eller tal samt dess struktur och delar (begrepp som tes, argument och motargument). Elevuppgiften behöver spridas ut under flera lektioner med möjlighet till research, diskussion, skrivteknik, samt handledning och vägledning från lärare.

Lektion 1: Läraren presenterar hur man skriver en debattartikel eller håller ett argumenterande tal. Läraren presenterar även hur du ska redovisa.

ElevuppgiftVälj en tes där du tar ställning i ett naturvetenskapligt eller tekniskt debatterat ämne.

Inspireras av de etiska dilemmana. Exempel på olika teser kan vara:

 • Robotar ska ha samma rättigheter som människor.
 • Vi bör införa robotdomare i rätten för att få mer rättvisa domar.
 • Genredigering bör förbjudas.
 • Staten bör övervaka rörelsemönster för att kontrollera Corona-smittan i landet.

Skriv en debattartikel eller förbered ett argumenterade tal utifrån din valda tes.

Under några lektioner får du möjlighet till handledning och vägledning av lärare.

Avslutande lektion/inlämning: Redovisning.

Senast uppdaterad 7 december 2021.