Närbild på träbalkarna och dess böjning i Wisdome

[TALBAR]

Bli en del av den viktiga dialogen om greenwashing och hur bygger vi klimatsmart för framtiden?

Vilka värden kommer att styra framtidens byggande?

Tillfället har passerat.
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken
TALBAR ingår i entrébiljetten som köps online

Välkommen till årets första TALBAR den 15 februari, där vi utforskar trä och dess roll i att forma vår hållbara framtid. Vilka värden kommer att styra framtidens byggande och vilka problem kan lösas eller skapas genom att bygga med trä? En komplexitet som ställer frågan om vad som är greenwashing eller grönt byggande. Samtalet modereras av journalist och landskapsarkitekt Dan Hallemar. Kvällen avslutas även med en specialvisning av Trähallen med Astrid Stenberg, projektledare för Wisdome Stockholm.

Teknologi kontra tradition

Trä har blivit alltmer populärt för att skapa miljövänliga och klimatsmarta byggnader. Träets naturliga egenskaper, som låg miljöpåverkan och förmågan att lagra koldioxid, gör det till ett attraktivt val för hållbart byggande. Kritiker pekar dock på att det är en kortsiktig lösning på grund av trädens långsamma tillväxt. Även behovet av att hantera skogsresurser på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för att undvika överexploatering och konsekvenser för biologisk mångfald.    

Företag framhäver i allt större utsträckning sina hållbarhetsinsatser, men det råder ofta en diskrepans mellan företagens uttalanden och den faktiska verkligheten. I själva verket är dagens byggande komplext med flera olika mål och värden som ska samspela.  

En stor del av branschen förespråkar en ökad användning av teknologi och innovation för att lösa miljöproblem, vilket står i kontrast till mer traditionella hållbarhetsperspektiv som istället förslår att vi bör sluta bygga och enbart satsa på återbruk. 

Praktisk information:

  • Samtalet startar 18.00 – 19.30 i Trähallen.
  • Efter samtalet hålls en visning av Trähallen 19.30 – 20.10. Visningen hålls av Astrid Stenberg, projektledare för Wisdome Stockholm.

Under kvällen kommer vi bland annat att samtala, diskutera och söka svar på

  • Kan vi tala om en green washing inom träindustrin?  
  • Vilka material kommer vi att bygga med i framtiden? 
  • Teknologiska framsteg kan stödja och förbättra hållbarheten inom (trä)byggande, hur kan dessa innovationer implementeras i praktiken? 
  • Vad är potentialen för trä som ett multifunktionellt byggmaterial som sträcker sig bortom enbart strukturella aspekter? 

Deltar i samtalet

Dan Hallemar

porträttbild Dan Hallemar
Foto: privat

Samtalet modereras av Dan Hallemar. Dan är skribent och redaktör med inriktning på stadskultur och arkitektur och driver podcasten Staden tillsammans med Håkan Forsell. Han har sedan början på 2000-talet varit verksam i dags- och fackpress, däribland Tidskriften Arkitektur, Expressen Kultur, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.

Tomas Alsmarker

porträttbild Tomas Alsmarkers
Foto: privat

Med en passion för hållbar utveckling och träbyggande är Tomas Alsmarker en framstående konstruktör som var en pionjär bakom det moderna träbyggandet i Sverige. Tidigare roller inkluderar professur i träbyggnadskonst, VD på Nyréns Arkitektkontor, designchef på BoKlok och vice VD på Tyréns. Nu, i sin roll som chef för Innovation och Forskning på Svenskt Trä, fokuserar Tomas på den hållbara konsten att bygga i trä.

My Lunsjö

porträttbild på blond tjej som heter My Lungsjö
Foto: ZuhalKocan

My Lunsjö har en bakgrund inom både arkitektur och miljöpsykologi, och brinner för att bygga broar mellan forskning och praktik. Som specialist på GXN, ett konsultföretag inom innovation och hållbarhet grundat av den Köpenhamnsbaserade arkitektbyrån 3XN, fokuserar hon särskilt på design som främjar hälsa och välmående. Hon har ett stort intresse för mångfald och inkludering, särskilt när det gäller hur arkitektur kan tillgodose olika behov. Med en omfattande förståelse av hur människor upplever, använder och påverkas av olika designaspekter som form, material, ljus och färger, erbjuder My värdefull vägledning för att skapa miljöer där människan står i fokus.

Tove Sjöberg

porträttbild på brunett med röda läppar som heter Tove Sjoberg
Foto: Emelie Asplund

Tove Sjöberg är inredningsarkitekt till yrket men har arbetat med projekt i flera skalor. Hon driver det egna kontoret Studio Feuer, och arbetar främst med publika miljöer – restauranger och platser för kultur. Kontorets största projekt är renoveringen av Uppsala Stadsteater, som 2023 tilldelades Sveriges Arkitekters pris Guldstolen.

Tove är även sedan 2019 verksam inom Architects Climate Action Network Sverige, ett ideellt nätverk och ett forum för klimatengagemang, med målet att skapa ett hållbart samhällsbyggande inom de planetära gränserna. ACAN arbetar med opinionsbildning och kunskapsdelning inom olika ämnen som rör den byggda miljöns påverkan på klimat och miljö.

[TALBAR]

Samtal och debatt

TALBAR är Tekniska museets nya samtalsscen där vi bjuder in till samtal och debatt om samhällsaktuella frågor som rör teknik, innovation och forskning

Frågor?

Kontakta programansvarig Lisa Hellmark.

Senast uppdaterad 21 februari 2024.