röd solnedgång som reflekteras på vatten.

Vem äger skogen?

2024-10-06
Sön: kl. 16.00-17.30
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken

Skogen har länge varit en plats för både naturupplevelser och intensiva debatter. Den 6 oktober fokuserar vi på hur det skulle se ut om naturen hade egna rättigheter och ställer oss frågan – vem äger skogen?

Föreställ dig att berg, hav, floder och skogar betraktas som rättssubjekt och skyddas av lagar, på liknande sätt som människan. Hur skulle det då se ut? Skogsägare har stora mandat att bruka skogen enligt sina egna principer men upplever samtidigt ofta att såväl staten som miljöorganisationer lägger sig i skötseln. Allemansrätten ger alla rätt att vistas i skog och mark, med respekt för naturen och markägare, och många kan känna att ”det här är min skog” fast man inte har juridisk rätt till den. 

Deltar i samtalet

Samtalet modereras av Karin Bojs. Karin är är författare, vetenskapsjournalist och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Hon har fått en rad stora priser för sitt arbete och hennes böcker är översatta till 17 språk. Hon äger och förvaltar en liten skogsfastighet i Sörmland. 

  • Lisa Röstlund är reporter på Dagens Nyheter, som tidigare granskat bland annat Lundin Oil och konsulter på Karolinska. Sedan flera år tillbaka har hon grävt i den svenska skogsnäringen och tilldelades Guldspaden 2022 för sin bok Skogslandet.
  • Patrik Baard är disputerad i filosofi vid KTH, är forskare i tillämpad etik på Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har skrivit boken Ethics in Biodiversity Conservation (2022) och publicerat artiklar om naturens rättigheter, analyserande både utmaningar och möjligheter för stöd i lagstiftning.
  • Elin Sunesdotter är skogspolitisk expert på LRF Skogsägarna, med mångårig erfarenhet av skogsskötsel. RF Skogsägarna representerar över 110 000 medlemmar i samarbete med Norra Skog, Mellanskog och Södra.

     

[TALBAR]

I samband med utställningen Skogen presenterar Tekniska museet en tillhörande programserie på tre tillfällen som avser fördjupa de frågor som utställningen väcker. Frågor om rättigheter, ägande, värde och innovation uppmärksammas. Programmet kommer att vända och vrida på skogens olika aspekter; de biologiska, de sociala, de ekonomiska, så också de andliga. 

Tid och datum

När: 6 oktober.
Tid: 16.00 – 17.30.

Senast uppdaterad 5 juli 2024.