No description found for the image kakelugn-1900x600

Ritning av en kakelugn, konstruerad av C.J. Cronstedt 1767

Veden, värmen och Vetenskapsakademien

Tillfället har passerat.
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken
Föredraget arrangeras av Tekniska museets vänner och är öppet för alla. Fri entré från klockan 17.

Redan på 1600-talet började man i Sverige oroa sig för att skogarna inte skulle räcka till för allt vad man behövde trä till. Under 1700-talet diskuterades frågan mer och mer och i den nybildade Vetenskapsakademien resonerades det mycket om skogshushållning och framförallt om effektivare ugnskonstruktioner.

Den svenska kakelugnen, en konstruktion presenterad 1767 av Carl Johan Cronstedt, brukar lyftas fram. Men som vi ska se hade den en lång förhistoria. Varför var kakelugnen föremålet för så mycket omsorger men inte andra verksamheter eller ugnar som förbrukade stora mängder ved?

Föredrag med professor Karl Grandin, Centrum för vetenskapshistoria.

Tid/plats

Onsdag 4 mars klockan 17.30 i hörsalen.

Föredraget arrangeras av Tekniska Museets Vänner och är öppet för alla.

Senast uppdaterad 7 december 2021.