En Furhatrobot

Var med och testa framtidens robotteknik!

Tillfället har passerat.

Under 9-11 april finns ett forskningsteam från KTH på plats på museet. De behöver din hjälp att testa ny teknik för robotinteraktion tillsammans med barn i skolåldern. Experimentet går ut på att du får träffa roboten Furhat och tillsammans berättar ni en saga.

Studien är en del av forskningen på Embodied Social Agents Lab (ESAL) at KTH Royal Institute of Technology. Det är också en del av det EU-finansierade projektet ANIMATAS. Målet med projektet är att använda sociala robotar kring utbildning för barn.

Barnens medföljande vuxna kommer att informeras om detaljer och skriver under ett medgivande till att barnet deltar i studien.

Begränsat antal platser. Tillgängliga tider fredag, lördag och söndag:

 • 10:30-11:00
 • 11:00-11:30
 • 11:30-12:00
 • 12:00-12:30
 • 12:30-13:00
 • 13:00-13:30
 • 13:30-14:00
 • 14:00-14:30
 • 14:30-15:00
 • 15:00-15:30
 • 15:30-16:00
 • 16:00-16:30

Anmälan

Anmäl dig genom att boka en av tiderna för ditt sällskap på den här länken.

Senast uppdaterad 7 december 2021.