Fyra olika årsmodeller av telefonkiosker.

Olika modeller av telefonkiosker. Foto: Nisse Jacobson

Telefonkiosken – rum för resande?

Tillfället har passerat.
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken

Föreläsning som anordnas av Tekniska Museets Vänner, men är öppen för alla. Tekniska museets egna intendent, Anders Lindeberg-Lindvet, berättar och visar bilder om Telefonkioskens historik och utveckling från sekelskiftet 1900 till idag.

När: 1 december
Tid: 18.00
Plats: stora hörsalen

Läs mer om Tekniska Museets Vänner

Senast uppdaterad 7 december 2021.