lilla hörsalen med tomma platser

Tekniska Museets Vänner presenterar föredrag om explosivämnen med Henrik Östmark

Tillfället har passerat.

Henric Östmark kommer att ge en presentation i Stora hörsalen klockan 18:00 efter årsstämman den 17 april med rubriken ”Explosiva hot, detektering och identifiering av explosivämnen

Henric Östmark, civilingenjör teknisk fysik Lunds tekniska högskola, teknologie doktor fysikalisk kemi, KTH.  Har arbetat på FOI sen 1984 och då huvudsakligen med explosivämnes syntes, initiering, känslighet och detonik. Han har under senare år framför allt sysslat med explosivämnens forensisk  och detektion. Är sedan 2021 avdelningschef för Avdelningen för Vapen Skydd och Säkerhet på FOI.

Explosiva hot, detektering och identifiering av explosivämnen.

Sedan det tidiga 2000 talet har vi sett ett ökande explosivhot från terrorister manifesterat av   självmordsbombare i bla London, Stockholm och Bryssel och nu på senare tid även från kriminella gäng som spränger bomber nästan varje vecka här i Sverige.  Föredraget kommer att beskriva hotet från explosiva laddningar samt möjligheterna att detektera bomber och identifiera explosivämnen. Avslutningsvis ges översikt av explosivämnesforensik.  Föredraget exemplifieras med arbete gjort på FOI och i EU projekt.

Praktisk information

När: 17 april
Var: lilla hörsalen
Tid: 18.00 – 19.00

Senast uppdaterad 18 april 2023.