tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut

Säkra din plats

Bli en del av den viktiga dialogen om artificiell intelligens och dess påverkan på vår värld. I biljettpriset ingår även besök av hela museet, både innan och efter [TALBAR].

Köp entrébiljett

AI och Agenda 2030: Från möjligheter till ansvarsfull användning

2023-11-09
Tors: kl. 18.00-19.30
Salong Energi, plan 3
Baren är öppen 17.00 - 22.00

I en värld där teknologi ständigt utvecklas, har forskare från bland annat KTH, forskat i hur artificiell intelligens kan spela en avgörande roll i att hjälpa oss nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till år 2030. Deras forskning ger oss insikter i hur AI kan vara en dubbelverkande kraft som påverkar vårt framtidsskapande, både positivt och negativt. 

Enligt resultaten gynnas 79 procent av de delmål som utgör de globala målen av AI, medan 35 procent möjligen kan påverkas negativt. Det är en påminnelse om AI:s betydelse när det gäller att rädda vår planet. Artificiell intelligens har därmed potentialen att skapa en bättre framtid för mänskligheten genom innovativa lösningar och effektiva processer. Den kan användas för att bekämpa sjukdomar, minska utsläppen av växthusgaser, öka jordbruksproduktionen och överbrygga utbildningsklyftor. 

Samtidigt finns det risker. AI kan leda till diskriminering, orättvisor, manipulation och övervakning. Den kan även förvärra befintliga problem som arbetslöshet, digitala klyftor och miljökatastrofer. Därför är det av yttersta vikt att utveckla och använda AI enligt principer och standarder som säkerställer transparens, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter och vår planet. 

Frågorna kring AI och dess roll i att uppnå de globala hållbarhetsmålen är viktiga. Hur kan vi dra nytta av AI:s potential samtidigt som vi säkerställer ansvarsfull, etisk och inkluderande användning som respekterar mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar? 

Det är dessa frågor som kommer diskuteras i ett panelsamtal som belyser både möjligheterna och riskerna med att använda AI som ett verktyg för att uppnå våra globala hållbarhetsmål. Det är vår gemensamma uppgift att säkerställa att AI blir en kraft för gott och en nyckel till en hållbar framtid. 

Deltar i samtalet

Binette Seck, Changers Tech och Space Academy, är kvällens moderator.

Binette är entreprenör och är dedikerad till att demokratisera teknik över hela världen. Som en av grundarna av ChangersTech och partner på iCog Anyone Can Code, inspirerar hon ungdomar i tre afrikanska länder och i Sverige och ger ungdomarna tillgång till förebilder som representerar mångfald, attraktivt nätverk, kunskap och utökad självkänsla. 2021 utsågs Binette till årets Tech-kvinna av CGI och är en Obama Leader i The Obama Foundation’s Leaders program under 2023.  

Deltagare i panelen släpps inom kort. 

[TALBAR]

Samtal och debatt

Talbar är Tekniska museets nya samtalsscen där vi bjuder in till samtal och debatt om samhällsaktuella frågor som rör teknik, innovation och forskning

Senast uppdaterad 15 september 2023.