tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut

[TALBAR]

Bli en del av den viktiga dialogen om artificiell intelligens och dess påverkan på vår värld.

AI och Agenda 2030: Från möjligheter till ansvarsfull användning

Tillfället har passerat.
Salong Energi, plan 3
Baren är öppen 17.00 - 21.30

I en värld där teknologi ständigt utvecklas, har forskare från bland annat KTH, forskat i hur artificiell intelligens kan spela en avgörande roll i att hjälpa oss nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till år 2030. Deras forskning ger oss insikter i hur AI kan vara en dubbelverkande kraft som påverkar vårt framtidsskapande, både positivt och negativt. 

Enligt resultaten gynnas 79 procent av de delmål som utgör de globala målen av AI, medan 35 procent möjligen kan påverkas negativt. Det är en påminnelse om AI:s betydelse när det gäller att rädda vår planet. Artificiell intelligens har därmed potentialen att skapa en bättre framtid för mänskligheten genom innovativa lösningar och effektiva processer. Den kan användas för att bekämpa sjukdomar, minska utsläppen av växthusgaser, öka jordbruksproduktionen och överbrygga utbildningsklyftor. 

Samtidigt finns det risker. AI kan leda till diskriminering, orättvisor, manipulation och övervakning. Den kan även förvärra befintliga problem som arbetslöshet, digitala klyftor och miljökatastrofer. Därför är det av yttersta vikt att utveckla och använda AI enligt principer och standarder som säkerställer transparens, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter och vår planet. 

Frågorna kring AI och dess roll i att uppnå de globala hållbarhetsmålen är viktiga. Hur kan vi dra nytta av AI:s potential samtidigt som vi säkerställer ansvarsfull, etisk och inkluderande användning som respekterar mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar? 

Det är dessa frågor som kommer diskuteras i ett panelsamtal som belyser både möjligheterna och riskerna med att använda AI som ett verktyg för att uppnå våra globala hållbarhetsmål. Det är vår gemensamma uppgift att säkerställa att AI blir en kraft för gott och en nyckel till en hållbar framtid. 

Deltar i samtalet

Binette Seck, Changers Tech och Space Academy, är kvällens moderator.

Binette är entreprenör och är dedikerad till att demokratisera teknik över hela världen. Som en av grundarna av ChangersTech och partner på iCog Anyone Can Code, inspirerar hon ungdomar i tre afrikanska länder och i Sverige och ger ungdomarna tillgång till förebilder som representerar mångfald, attraktivt nätverk, kunskap och utökad självkänsla. 2021 utsågs Binette till årets Tech-kvinna av CGI och är en Obama Leader i The Obama Foundation’s Leaders program under 2023.  

Porträttbild Binette Seck.
Binette Seck. Foto: privat

Francesca Larosa, postdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

hon arbetar med att hitta lösningar på klimatkrisen med hjälp av artificiell intelligens. Francesca har en bakgrund som ekonom och har en doktorsexamen i klimatförändringsvetenskap från Ca’ Foscari University i Venedig. Innan hon började på KTH var hon postdoktor vid University College London (UCL). Francescas intresse ligger i skärningspunkten mellan digitalisering, klimat och hållbarhet. Driven av en önskan att gå från användbar till tillämpad vetenskap, fokuserar Francesca sin forskning på att skala upp digitala innovationer för att uppnå en positiv framtid för människor och vår planet.

Porträttbild på fransisca larosa
Francesca Larosa. Foto: privat

Haider Abdo, Serientreprenör och ängelinvesterare

Haider har de senaste 15 åren byggt bolag inom B2B SaaS. Idag medgrundare och VD för Theo AI, ett bolag som hjälper företag att hållbarhetsrapportera lättare och mer effektivt.

Porträttbild Haider Abdo
Haider Abdo. Foto: privat

Mika Eberstein, försäljningsstrateg och tillväxt- och digital utvecklare.

Mika var den första anställa i BDR-teamet på AI-företaget Sana, där hon har spelat en central roll i utformningen av bolagets Go-To-Market-strategi. Under sin tid på Sana, har Mika använt den interna AI kompetensen från sina medarbetare i produktteamet till att utveckla och implementerat AI-drivna försäljningsstrategier för ökad effektivitet. 

Mika bidrog tidigare till kompetensutveckling genom sin roll vid Tekniksprånget, med drivet för att göra lärande och teknisk utbildning tillgänglig för alla. Denna passion har fortsatt att vara en drivkraft bakom hennes arbete på Sana, där hon nu jobbar mot passionen att förbättra och individanpassa kunskapsdelning med slutmålet att tillgängliggöra all världens kunskap. 

porträttbild på Mika Eiberstein
Mika Eberstein. Foto: privat

Sofie Nabseth, en pionjär inom AI-driven utbildning.

Sofie har varit en drivande faktor i Sanas resa. Hon började som den sjätte anställda, ledde global marknadsföring och säkerställde företagets närvaro i respekterade publikationer, innan hon övergick till global expansion och affärsutveckling.Sofies passion för AI sträcker sig bortom Sana. Som Sveriges ambassadör för Women in AI har hon främjat jämställdhet inom AI genom utbildningsinitiativ, och har arbetat för att brygga klyftan inom detta område. Med en global bakgrund från Australien, Hongkong, och Argentina för Sofie med sig ett unikt perspektiv till sitt arbete.Bortom AI-världen sysslar hon med konst, yoga och skidåkning. Hennes uppdrag på Sana är tydligt: att revolutionera hur världen lär sig och delar kunskap med hjälp av AI-drivna inlärningsupplevelser. 

Porträttbild Sofie Nabseth
Foto: Sofie Nabseth. Foto:privat
[TALBAR]

Samtal och debatt

Talbar är Tekniska museets nya samtalsscen där vi bjuder in till samtal och debatt om samhällsaktuella frågor som rör teknik, innovation och forskning

Frågor?

Kontakta programansvarig Lisa Hellmark.

Senast uppdaterad 21 februari 2024.