ett broderiverk gjort med hjälp av AI

Skapande broderi i Hyper Human

Tillfället har passerat.
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken
Invigning sker klockan 17.00

Välkommen 25 maj till invigningen av en ny miniutställning i Hyper Human. Utforska 30 verk från broderande kvinnor i Stockholm som visar hur framtidens skapande och kreativitet kan se ut.

Broderi och Artificiell intelligens (AI)

Broderierna i det här rummet tolkar ur ett estetiskt perspektiv, Hyper Humans tema kring nutid, framtid och vad som är etiskt rätt. I mars 2020 satte Corona stopp för föreningen Skapande Broderis veckovisa broderiträffar på Tekniska museet. Men medlemmarna fortsatte att brodera hemifrån och via digitala plattformar. Samtidigt gav det möjlighet att stanna upp och fundera på nya sätt kring människa och teknik, kropp och intelligens.

När: 25 maj
Tid: 17.00

Om Skapande Broderi Stockholm – ingen vanlig syjunta.

Att brodera kan vara både lustfyllt och allvarligt. Skapande Broderi Stockholm är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar ideellt. Med förankring i textila traditioner inspireras medlemmarna till fritt skapande. Inom föreningen utvecklas medlemmarna, både på egen hand och tillsammans, genom att arbeta kring olika teman – dekorativa, tekniska, känslomässiga, historiska eller samtida. Läs mer om föreningen på deras hemsida. 

unga tjejer står framför en digital skärm
I utställningen Hyper Human utforskar vi AI, geneditering, artificiella kroppsdelar och drömmen om evigt liv samt de etiska frågor som detta medför.

Senast uppdaterad 3 juni 2022.