”Kulturell allemansrätt” – hur man skapar mellanrum

Tillfället har passerat.
Husvagnen dyker upp utanför museet. Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken

Ett mobilt laboratorium i form av en husvagn dyker upp utanför museet, där ungdomar från Hovsjö i Södertälje utforskar museet och dess omgivning som offentligt rum tillsammans med ledare från Hovsjö Fritidsgård, forskare och pedagoger från Konstfack och KTH.

Projektet ”Den kulturella allemansrätten” vänder sig till barn och unga och inriktar sig på långsiktig utveckling av barns och ungas ökade inflytande vad gäller kulturutövande och tillgång till våra gemensamma och offentliga rum. Samtidigt är det ett forskningsprojekt där tre projekt möts och samverkar, därav ett ingår i NAVET, KTH:s centrum för forskning inom Konst, Teknik och Design.

Senast uppdaterad 20 april 2022.