Hjärta av många små kugghjul

Kungliga Vetenskapsakademien och tekniken

Inga planerade tillfällen.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner, alla som vill är välkomna att delta. Fri entré från klockan 17.

När Vetenskapsakademien grundades var den praktiska nyttan i fokus och frågorna inte strikt vetenskapliga.

Under 1800-talet blev ledamöterna och verksamheten vid Vetenskapsakademien allt mer vetenskapliga i vår moderna mening. Vad innebar det för de mer tillämpade kunskaperna och vad innebar det när teknikområden efter hand etablerades som vetenskaper?

Karl Grandin, föreståndare och professor vid Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien, berättar om utvecklingen. Åren runt sekelskiftet 1900 är av särskilt intresse, men Karl kommer att ge en överblick över hela Vetenskapsakademiens historia (med fokus på tekniken) utifrån ett pågående forskningsprogram.

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner och är öppet för alla som vill lyssna.

Senast uppdaterad 6 mars 2018.