Hjärta av många små kugghjul

Föredrag: Digitaliserar vi bort jobben?

2018-05-02, 18:00 - 19:30

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Fri entré till föredraget och till hela museet från klockan 17.

Ett föredrag om vad digitaliseringen innebär för våra framtida arbetsuppgifter – med Gunnar Karlsson, professor vid KTH, avdelningen för nätverk och systemteknik.

Digitaliseringen innebär att datorer kan utföra och stödja fler och fler arbetsuppgifter. Utvecklingen innefattar allt mera avancerade robotar men den stora nyheten är möjligheterna med att digitalisera arbetsuppgifter inom tjänstesektorn. Även uppgifter som kräver högskoleutbildad personal idag.

Under föredraget ger Gunnar en kort översikt av teknikutvecklingen och resonerar om olika möjliga utfall i fråga om behov av vårt arbete. Han kommer även att ta upp hur vi som samhälle måste hantera omställningen från arbetsuppgifter vi har idag till de vi kan ha att utföra i framtiden.

Gunnar Karlsson är professor i teletrafiksystem vid KTH. Han är speciellt intresserad av internet- och mobilkommunikation samt teknik för utbildning och undervisning. Han har engagerat sig i den offentliga debatten om radio- och tv-avgift för datorer under 2013 samt effekter av växande automatiseringen inom arbetslivet. Gunnar Karlsson har en omfattande internationell erfarenhet av studier i USA och som gästprofessor i Schweiz och Finland. Han erhöll KTH:s pedagogiska pris 2015.

Föredraget arrangeras av Tekniska museets vänner och är öppet för alla.

Senast uppdaterad 18 april 2018.