Hjärta av många små kugghjul

Föredrag: Biomekanik och människans rörelseorgan

Tillfället har passerat.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Föredraget arrangeras av Tekniska museets vänner och är öppet för alla. Fri entré från klockan 17.

Välkommen till ett föredrag om teknologi som avkodar, förutser och utökar människans rörelser.

Personer med motoriska funktionsvariationer är den största minoritetsgruppen i världen. Trots detta är samhällets förmåga att förutse långsiktiga effekter av deras primära funktionshinder liten. Vad som avgör vilket rörelsemönster en person har är dessutom väldigt komplext – medan vissa grundläggande samband förklarar rörelsemönster till en viss del, är det fortfarande många andra faktorer som påverkar, men som är svårt att mäta och ännu svårare att behandla. Allt detta gör att behandlingsstrategier utvecklas långsamt.

Teknologi och datorkraft har dock utvecklats i en så pass hög takt det senaste decenniet att det öppnar upp för helt nya möjligheter i numeriska verktyg, och ännu mera i ”smarta” hjälpmedel som interagerar med användarens biosignaler, exempelvis robotiska exoskelett.

Vi tacklar flera utmaningar i vår forskargrupp, som exempelvis vilken rörelse användaren vill utföra. Hur mycket stöd behöver individen och när? Hur kan vi göra hjälpmedlet både smart och smidigt? Vilka patientgrupper kan vi hjälpa?

Föredragshållare

Lanie Gutierrez-Farewik

Professor of Biomechanics, KTH

Deputy Head of School of Engineering Sciences

Director, KTH BioMEx Center

Senast uppdaterad 17 augusti 2021.