Hjärta av många små kugghjul

Föredrag: att lösa matematiska problem med datorer

Inga planerade tillfällen.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Föredraget arrangeras av Tekniska Museets Vänner och är öppet för alla. Fri entré från klockan 17.

Att lösa matematiska problem med datorer – oändliga möjligheter med ändlig precision.

Ett föredrag med Anna Nissen om beräkningsvetenskap, det vill säga hur man använder datorer för att lösa matematiska problem som kan uppstå i olika tillämpningar. Genom olika exempel kommer vi att få lära oss nyttan eller vinsten med att använda datorer, vikten av att välja lämpliga matematiska modeller för varje problem samt något om vad som är svårt att simulera och varför.

Anna Nissen är adjunkt i numerisk analys vid institutionen för Matematik vid Tekniska högskolan i Stockholm. 2011 disputerade hon på avhandlingen High Order Finite Difference Methods with Artificial Boundary Treatment in Quantum Dynamics vid institutionen för Informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad 26 september 2017.