Pojke med cochleaimplantat

Hörselimplantat – när hörapparaten inte räcker till

Tillfället har passerat.

Hörsalen, Tekniska museet. Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken.

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner, alla som vill är välkomna att delta. Fri entré från klockan 17.

Välkommen till en föreläsning om cochleaimplantatens utveckling, hur de fungerar och vilka resultat du kan förvänta dig.

Arbetet med att ta vara på och förbättra hörselrester har pågått i många årtionden med allt ifrån kohorn till dagens elektronikbaserade produkter. Fram till 1970-talet gällde det enbart produkter utanför kroppen, med hörapparaten som främsta komponent.

I och med framsteg inom elektronik- och implantat-teknik, väcktes förhoppningen att kunna operera in hörselgivande implantat. Den ultimata lösningen blev att stimulera hörselnerven elektriskt via små elektroder i hörselsnäckan– cochleaimplantat.

Föredragshållare

Filip Asp är civilingenjör från KTH. Han har disputerat vid Karolinska Institutet på en avhandling inom området audiologi om ”Bilateral cochlear implants in children : clinical and methodological studies 2015”. Han visar där på nyttan med cochleaimplantat på båda öronen (istället för enbart ett öra) hos barn som föds döva. Filip jobbar både kliniskt och med forskning.

Gunnar Eskilsson har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola inom området medicinsk teknik. Han har arbetat kliniskt med cochleaimplantat de senaste 20 åren.

Till vardags arbetar de båda på Karolinska Sjukhuset i Huddinge på mottagningen för hörselimplantat. Det kliniska arbetet består i att stegvis justera in implantaten för en bra ljudåtergivning hos användaren. Tillsamman med läkare, audionomer, logopeder och kurator ser de till att de som fått ett cochleaimplantat får så god nytta av det som möjligt. En utmaning, då ett implantat är en blek kopia av den naturliga hörseln.

För den som får ett cochleaimplantat är det en intressant och ibland arbetsam resa att ta till sig den nya konstgjorda hörseln. Rimliga förväntningar och envishet är bra förutsättningar.

Föredraget arrangeras av Tekniska Museets Vänner

Logotyp med kugghjul som bildar ett hjärta

Senast uppdaterad 4 mars 2019.