en bil från tuidigt 1900-tal med två passagerare

Bilsamhällets framväxt och konsekvenser

Tillfället har passerat.

Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner, alla som vill är välkomna att delta. Fri entré från klockan 17.

18 september kommer Per Lundin, bitr. professor i teknikhistoria vid Chalmers tekniska högskola, och föreläser hos oss.

Ingen tingest har mer dramatiskt än bilen bidragit till omdaningen av 1900-talets stad. Redan under 1930-talet bereddes vägen för det nya och revolutionerande transportmedlet, men det var under 1950- och 1960-talen som den oåterkalleliga förvandlingen skedde.
Det är märkligt hur snabbt och genomgripande samhällen i alla storleksklasser anpassades efter vad bilismen ansågs behöva. Hur kunde det ske?

Per Lundins berättelse om hur bilsamhället en gång etablerades ger oss inte bara nya insikter om hur det samhälle vi lever i en gång skapades. Den ger oss också anledning att reflektera över om misstagen upprepas. Är den stad som nu byggs det vi vill ha eller det som expertisens prognoser förutspår?

Föreläsningen arrangeras av Tekniska Museets Vänner och är öppet för alla.

Senast uppdaterad 3 september 2019.