glashus och avbarkade träd

Är skogen innovativ?

2024-10-13
Sön: kl. 16.00-17.30
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken

Teknik och innovation kan innebära både hot och räddning för skogens framtid. När vi fasar ut fossilbaserade produkter och ersätter dem med biobaserade spelar skogen en nyckelroll. Den 13 oktober djupdyker vi i viktiga frågorna om skogens framtid och fokuserar på om skogen är innovativ och vilka nya teknologier kan komma att revolutionera skogsbruket?

Det går fort i strävan mot att fasa ut fossilbaserade produkter och att ersätta dem med biobaserade, där skogen spelar en nyckelroll. Svenskt skogsbruk och skogsindustri är världsledande inom flera forskningsområden. Det skapar möjligheter att bidra till en samhällsutveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Samtidigt står strukturer, tid och värderingar i vägen och kanske är den snabba omställningen en omöjlig ekvation att lösa.  

Deltar i samtalet

Samtalet modereras av Karin Bojs. Karin är är författare, vetenskapsjournalist och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Hon har fått en rad stora priser för sitt arbete och hennes böcker är översatta till 17 språk. Hon äger och förvaltar en liten skogsfastighet i Sörmland. 

  • Lisa Röstlund är reporter på Dagens Nyheter, som tidigare granskat bland annat Lundin Oil och konsulter på Karolinska. Sedan flera år tillbaka har hon grävt i den svenska skogsnäringen och tilldelades Guldspaden 2022 för sin bok Skogslandet.
  • Torgny Persson är chef för forskning och innovation hos Skogsindustrierna.

[TALBAR]

I samband med utställningen Skogen presenterar Tekniska museet en tillhörande programserie på tre tillfällen som avser fördjupa de frågor som utställningen väcker. Frågor om rättigheter, ägande, värde och innovation uppmärksammas. Programmet kommer att vända och vrida på skogens olika aspekter; de biologiska, de sociala, de ekonomiska, så också de andliga. 

Tid och datum

När: 13 oktober.
Tid: 16.00 – 17.30.

Senast uppdaterad 5 juli 2024.