3D-fotografering av föremål pågår

Workshop om 3D-teknikens för- och nackdelar

2018-05-25, 10:30 - 17:00

Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till hållplats Museiparken

Workshopen är öppen för alla, men föranmälan krävs.

Bör museisektorn ägna sig åt 3D – och så fall hur och varför? En strategi kring 3D borde exempelvis inbegripa en diskussion om vilken övergripande funktion som detta medieformat egentligen har, liksom hur det bäst ska presenteras och bevaras. En palett av snarlika frågeställningar kommer att behandlas under denna workshop.

Kan medieformer – som 3D – vara ett instrument som destabiliserar, eller rentav underminerar det verkliga och sanna inom museisektorn? Det är nu mer än tio år sedan som kulturforskaren Fiona Cameron i boken, Theorizing Digital Cultural Heritage påpekade att digitala objekt framöver kanske kommer att framstå som ett slags terrorister i museivärlden, detta i takt med att digitala avbildningar blir bättre och bättre. Idag är 3D det främsta exemplet på denna utveckling. ’’As 3D simulations become more convincing, surrogates will merge in ’form’ … with the physical object, and viewers will be unable to perceptually distinguish the replica from the real. Collections could then become obsolete, thus undermining museum culture and practice. Here the digital is posed as a terrorist.”

Är vi där nu? Förmodligen inte – men på denna 3D-workshop vill vi å ena sidan presentera ett antal aktuella projekt inom museisektorn, å andra sidan initiera en diskussion om 3D-teknikens för- och nackdelar.

Detta är en del av forsknings- och museiarbetet inom ramen för projektet ’’Digitala modeller’’ som finansieras av Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond.

Anmälan

Workshopen är kostnadsfri och öppen för alla. Mejla din anmälan via länken nedan, ange även önskemål om eventuell specialkost.

Senast uppdaterad 13 april 2018.