Trepunktsbältet till bilen

Trepunktsbältet är en svensk innovation som har räddat mer än miljon-tals liv och bidragit till den svenska bilexporten.

trepunktsbalte-till-bil

Trepunktsbältet är en svensk innovation som har räddat mer än miljon-tals liv och bidragit till den svenska bilexporten. Från Volvo Amazon 1959 och fram till vår tids senaste bilmodeller är alla bilar utrustade med denna innovation. I Sverige är det dessutom sedan lång tid lag på att använda bilbältet i såväl fram- som baksätet.

Trepunktsbälte är en av de stora svenska innovationerna under 1900-talet. När det västtyska patentverket firade sitt hundraårsjubileum 1985 utsåg de åtta patent som under denna tid haft stor betydelse för mänskligheten. Ett av dessa åtta patent var det svenska trepunktsbältet. Det har räddat över en miljon liv, eller cirka 10 000 liv varje år enbart i USA. Bältet sitter idag i alla bilar som byggs och är den enskilda innovation som räddat flest liv i trafiken.

Fram till 1955 ökade antalet trafikdödade snabbare än antalet bilar i Sverige och det var på 1950-talet som man vetenskapligt började intressera sig för trafiksäkerhet.

Energibolag tog initiativet

Det var Vattenfall som tog initiativet till forskning på området. Inte, som man skulle kunna tro, de svenska biltillverkarna SAAB och Volvo. Vid en undersökning av olika olyckstillbud som drabbade de anställda vid Vattenfall visade det sig att trafikolyckor var de vanligaste. Bengt Odelgard och Per-Olof Weman, ingenjörer från Vattenfall, och överläkaren Stig Lindgren tog så småningom fram ”Säkerhetsbälte typ Vattenfall” som kom att bli stilbildande i Sverige.

Volvo vidareutvecklar trepunktsbältet

Stig Lindgren kontaktade Volvochefen Gunnar Engellau år 1957 för att förmå Volvo att satsa vidare på säkerhetsbältet. Volvo stod mitt i den största exportsatsningen i företagets historia – att ta sig in på den nordamerikanska bilmarknaden. För att lyckas med detta gällde det att profilera sig på ett bra sätt. Här kunde säkerhetslösningar vara en god idé.

Engellau gav Volvos förste säkerhetsingenjör, Nils Bohlin, i uppdrag att vidareutveckla trepunktsbälten. Bohlin tog patent på det år 1958 och trepunktsbältet lanserades sedan som standardutrustning i Volvo Amazon 1959. Mycket tack vare trepunktsbältet kom Amazonen att räknas som en av världens säkraste bilar. Volvo kunde därför år 1962 vinna sitt första säkerhetspris. Sedan dess har Volvo kommit att förknippas med säkra bilar.

År 1969 blev det obligatoriskt med bilbälte i framsätet på svenska bilar. Men det blev inte lag på att man måste använda det förrän 1975. Sedan 1986 är det även lag på att använda säkerhetsbälte i baksätet.

Lär dig mer

Kontakta sidansvarig

Peter Du Rietz

Intendent

+46 8 450 56 65

Mejla

Senast uppdaterad 28 april 2017.