Uppfinningar och handskrivna ord skissade på papper.

Uppfinningar och innovationer

Med uppfinning menas en teknisk lösning på ett problem eller en ny metod som fungerar på ett helt nytt och effektivare sätt. En innovation är en nyhet – en produkt eller tjänst, som kommit ut på marknaden. Går du och klurar på en idé? Här berättar vi om hur du kan komma vidare.

Det är sällan en enskild person kan ta åt sig hela äran för en uppfinning eller innovation. Ofta har de utvecklats parallellt och oberoende av varandra på olika platser i världen.

Här kan du läsa mer om ett par exempel på viktiga innovationer som räddar liv och där flera personer varit med och utvecklat dessa till dagens användningsområden.

Hur tar jag min idé vidare?

Har du en idé till en uppfinning? Här får du lite tips om vart du kan vända dig för att komma vidare och göra verklighet av din idé. Lite längre ner förklarar vi också vad några vanliga ord betyder och som du kanske kommer att stöta på.

ALMI företagspartner

Almi företagspartner har så kallade innovationsrådgivare. De är specialister på att lyssna på nya idéer. De har arbetat länge med det här och de berättar inte för någon annan om din idé, så ingen kan härma eller stjäla den. De ger råd och säger också vad de tycker. De kan även hjälpa dig med pengar så du kan arbeta vidare.

Men för att det ska fungera måste du verkligen vara beredd att tro på din idé och att arbeta för att den ska bli verklighet. Det är också viktigt att det finns kunder som kan behöva det du har uppfunnit och även är villiga att köpa det.

Patent- och registreringsverket, PRV

PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. PRV erbjuder även uppdragstjänster och kurser inom sina områden.

Stockholms stads innovationsstipendium

Du som bor, arbetar eller studerar i Stockholms län kan söka Stockholms stads innovationsstipendium. Detta kan du söka för att få pengar för att vidareutveckla din idé.

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF

Hjälper dig att träffa andra som är som du. De har lokala föreningar över hela landet och där kan du träffa andra uppfinnare. Det finns också ett kvinnligt nätverk av uppfinnare som heter QUIS. Om du blir medlem i SUF får även en tidning där det finns mycket att läsa om uppfinnare och uppfinningar.

verksamt.se

Här får du framförallt hjälp med hur man startar ett eget företag. De kan berätta för dig vilka andra företag som gör liknande saker eller som kan tänkas att vilja köpa din uppfinning. versksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Årets uppfinnarkvinna

Till minne av innovationsrådgivaren Margareta Andersson-Hilstad utnämner Svenska Uppfinnareföreningen varje år Årets uppfinnarkvinna för att främja kvinnliga uppfinnare. Ett stipendium på 75 000 kronor delas ut till vinnaren.

Goda råd

 • Ställ frågor
 • Gilla allas idéer
 • Tänk tvärtom
 • Alla är påhittiga
 • Se möjligheter
 • Uppmuntra
 • Våga misslyckas
 • Tänk fritt
 • Ha kul!

Ordlista

 • Finansiär – någon som betalar eller lånar ut pengar till någon.
 • Innovation – en innovation är en idé som omvandlas till en produkt eler tjänst som används.
 • Patent – det är ett kvitto på att man har gjort en uppfinning och att ingen annan får härma eller stjäla den.
 • Produkt – en sak som har tillverkats, till exempel en vara.
 • Producent – en producent är den som gör en produkt, till exempel när en fabrik tillverkar en vara.
 • Prototyp – en modell av en idé och som är gjord på prov.
 • Uppfinning – en metod eller ett sätt att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett bättre sätt än tidigare
 • Uppfinningarnas bok – en bok från 1800-talet där många uppfinningar finns samlade och beskrivna.

Lär dig mer

Kontakta sidansvarig

Peter Du Rietz

Intendent

+46 8 450 56 65

Mejla

Flicka utforskar ett mikroskop.

100 innovationer – de viktigaste genom tiderna

Tekniska museet har låtit vuxna och elever i årskurs sex välja de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna. Innovationerna visas i en stor utställning på Tekniska museet. På utställningssajten kan lära dig mer om vilka innovationer som röstats fram.

Senast uppdaterad 9 december 2016.