Flygplan

Bröderna Orville och Wilbur Wright skrev världshistoria när de den 17 december 1903, fick människan att för första gången lätta i en maskin tyngre än luften.

Äldre-modell-av-flygplan

Bröderna Wright lyckades med det som flera föregångare misslyckats med. Orville flög vid första försöket 36,5 meter under 12 sekunder. Och Wilbur, som gjorde den andra flygningen samma dag, kom hela 60 meter.

Flygets utveckling

Efter detta gick utvecklingen raskt framåt. Fransmannen Louis Blériot blev vinnaren i Daily mails tävling om vem som blev den första att flyga över engelska kanalen. Han lyckades med bedriften i ett egenkonstruerade flygplan 1909 och blev sedan skaparen av just flygplanet Blériot XI.

Charles Lindbergh blev världskänd genom att göra den första ensamflygningen över Atlanten. Resan började den 20 maj 1927 i New York och slutade först 33,5 timme senare utanför Paris. På mellan tre och 3 000 meters höjd

Flygindustrin fortsatte att utvecklas i snabb takt de kommande decennierna. I Sverige byggdes det första planet 1909-1910. År 1919 invigdes det första reguljärflyget som gick mellan London och Paris. 1929 byggdes det första planet drivet av fyra motorer; Junkers G 38. Det kunde ta 19 passagerare och flyga på 3100 meters höjd. Under Första världskriget hade man utvecklat plan som kunde komma upp i 200 km/h och under andra världskriget kunde de komma upp i över 650 km/h. Vissa plan tillät hastigheter upp emot 960 km/h.

Sensationella flygplan

Concord

Ett av de mest omtalade flygplanen var reguljärflyget Concord, framtaget för att flyga till sina destinationer på betydligt kortare tid än andra maskiner. Med en maxhastighet på 2140 km/h gjorde den resan London –  New york på 3,5 h istället för vanligtvis 8-9 timmar.  Men produktionen var dyr, ett plan kostade på 70 talet 23 miljoner pund och bara 20 plan byggdes. Tyvärr resulterade detta i dyra biljetter vilket påverkade lönsamheten kontra investeringen och underhåll och flygplanen togs ur drift 2003.

Solar Impulse

På innovationernas framkant i modern tid står solenergiplanet Solar Impulse, ett flygplan konstruerat att enbart gå på solens kraft. Planet mäter 72 meter mellan vingspetsarna och har 17200 solbatterier på vingarna. Planet använder inget fossilt bränsle istället laddas dess batterier med solenergidagtid, som kopplas på nattetid. Medelhastigheten är kring 70 km/h. Den första versionen flygplansmodellen lyckades göra en jungfrutur år 2010, på hela 26h utan landning, enbart driven av solens energi. Den andra och uppdaterade upplagan flög jorden runt under 2015-2016 men tvingades stå still i 9 månader på grund av reparation och pilotbyte.

Flygplan i museets samling

Tekniska museet har inget stort antal flygplan, däremot en mycket representativ samling från flygets pionjärtid.

När insamlingsarbetet till museet började 1924 var få äldre plan bevarade: Haverier var vanliga, och många äldre flygplan hade skrotats. Gamla flygplan var dessutom skrymmande och tog stor plats i hangarerna. Utrymmet behövdes för moderna farkoster.

Tekniska museets samling ska i första hand representera det civila flygets utveckling, militära plan finns på Flygvapnets museum i Malmslätt, nära Linköping. Intressanta representanter för de stora tekniska stegen på 1920- och 1930-talen är helmetallplanet Junkers F 13 och helikopterns föregångare autogiron.

Blériot XI i flygfärdigt skick

Blériot-plan från 1902 flyger

En av de tidigaste klenoder i Tekniska museets samling av flygplan är det 100-åriga monplanet Blériot XI. Inför det Svenska flygets 100-års jubileum 2010 renoverades flygplanet till luftvärdigt skick och registrerades i det svenska luftfartsregistret som SE-AEC.

Tekniska museets Blériot XI gjorde flera flygningar inför tusentals åskådare i samband med Stockholms flygfestival 2010 på Ladugårdsgärdet och blev därmed Sveriges äldsta flygande flygplan. Det är dessutom det äldsta Blériot XI i världen som flyger med en original stjärnmotor.

Kontakta sidansvarig

Christian Stadius

Enhetschef Samlingar

+46 8 450 56 55

Mejla

Senast uppdaterad 27 juni 2018.