Fordon och transport

Det finns så många olika sätt att åka på – med båt eller bil, på tåg, flygplan eller cykel. Vi människor har sedan långt tillbaka varit beroende av fordon för att ta oss fram. Hur snabbt du kommer fram och hur bekymmersfri resan har varit hänger på både fordonet du färdas i och transportnätet, alltså vägar, järnvägar och liknande.

Här kan du lära dig mer om bilens-, cykelns- flygets-, tågets- och järnvägens utveckling. Vi visar också lite exempel från våra samlingar.