Pult

Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Kontrollbord för kärnkraftverk, del av: Pult (höger).
Föremålet är insamlat 2022 i samband med dokumentationsprojekt av Ågestaverkets avveckling.

Identifikationsnummer

TEKS0062018

Publicerad

2023-01-19

Alternativt nummer

  • TM48431:2 - Institutionsintern katalog/lista