Strålningsmätare, högdosratemeter

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Strålningsmätare, högdosratemeter graderad R/hour Tillverkare: Anders Electronics Ltd Typ: BNL-4 ser no 101 Beskrivning: Högdosratemeter med CdS-detektor för mätning av mycket höga strålnivåer av gamma-strålning i hanteringsceller. Märkt "Gamma exposure rate meter" Detektor märkt "WW"?
Instrumentet har använts på hanteringsanläggningen för radioaktivt avfall ungefär 1980 - 1990. Senast kalibrerad 920114

Identifikationsnummer

TEKS0048796

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM45256:6 - Institutionsintern katalog/lista
  • ser,nr 101 - Tillverkningsnummer

Rubrik

  • typ BNL 4