Emballage

Fotograf: Begenisic, Nedeljko
En liters dunk för Redex bilolja, etiketterad i England. Medfördes bilen Hillman TM37274.
Använd av givaren tillsammans med personbil Hillman (TM37274).

Identifikationsnummer

TEKS0039594

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM37311 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Bilar - Biltillbehör (TM S 13.3)

Rubrik

  • Redex bilolja